ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ
tree for mom
12 สิงหาคม 2559 ร่วนพิธีปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน
รวมพลังแห่งความรัก และสามัคคี ถวายเป็นพระราชสดุดี
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
19 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์
ขอเชิญเทียวชมการจัดการงานวันวิทศาสาตร์โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช