ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกกล้วยไม้