ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 12 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 กันยายน 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 39 ครั้ง )
มอบจีวรและของใช้ส่วนตัว 11สิงหาคม 2565
( จำนวน 11 รูป / ดู 47 ครั้ง )
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565
( จำนวน 23 รูป / ดู 97 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
( จำนวน 16 รูป / ดู 785 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปี 2562
( จำนวน 8 รูป / ดู 554 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 14 รูป / ดู 1055 ครั้ง )
รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 1033 ครั้ง )
นักเรียนรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งโรงเรียนเซนนิโกลาส 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 2100 ครั้ง )
นักเรียน ม.5 และ 6 เข้าร่วมโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง 2559
( จำนวน 7 รูป / ดู 1022 ครั้ง )
พศจ.พิษณุโลก เข้านิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียน 2559
( จำนวน 21 รูป / ดู 1856 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 11 รูป / ดู 956 ครั้ง )