ภาพกิจกรรม
อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุธรรมมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2566 ทั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวให้โอวาส และมอบกำลังใจแก่สามเณรผู้เข้าอบรมให้มีกำลังในการศึกษาเล่าเรียนให้ได้ผลดีสืบต่อไป
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,15:55   อ่าน 21 ครั้ง