ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 451) 18 มี.ค. 64
(อ่าน 545) 29 ต.ค. 63
รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1005) 10 เม.ย. 61
บูชาครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4217) 14 มิ.ย. 60
มอบกระเป๋าแก่นักเรียน (อ่าน 1281) 08 มิ.ย. 60
ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 1203) 19 พ.ค. 60
พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1161) 19 พ.ค. 60
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1069) 10 พ.ค. 60
ขอเชิญตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1536) 24 มี.ค. 60
จัดสอบ is1,is2 (อ่าน 1001) 11 มี.ค. 60
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1133) 08 มี.ค. 60
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของโยมแม่พระสมศักดิ์ ชุตินนฺโท (อ่าน 2004) 03 มี.ค. 60
ขอเชิญสมัครและเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20 (อ่าน 1105) 02 มี.ค. 60
กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1130) 02 มี.ค. 60
ใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1133) 26 ก.พ. 60
สำนักงานกลุ่มที่ 4 นิเทศโรงเรียน (อ่าน 1201) 19 ก.ย. 59
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1309) 20 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1289) 18 ส.ค. 59
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 (อ่าน 1154) 10 ส.ค. 59
สามเณรร่วมบริจาคเลือดให้นายสุรศักดิ์ พูลโพธิ์ (อ่าน 1031) 10 ส.ค. 59
ขอเชิญบริจาคเลือดให้แก่ นายสุรศักดิ์ พูลโพธิ์ (อ่าน 945) 06 ส.ค. 59
นักเรียนรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 946) 28 ก.ค. 59
อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย (อ่าน 776) 27 ก.ค. 59
อบรมป้องกันยุงลาย (อ่าน 714) 27 ก.ค. 59
ขอเชิญลงทะเบียนศิษย์เก่า (อ่าน 745) 19 ก.ค. 59
นักเรียนรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งโรงเรียนเซนต์นิโกลาส (อ่าน 937) 15 ก.ค. 59
นักเรียน ม.5 และ 6 เข้าร่วมโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง (อ่าน 694) 13 ก.ค. 59
พศจ.พิษณุโลก เข้านิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียน (อ่าน 702) 11 ก.ค. 59
นักเรียน ม.6 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 802) 11 ก.ค. 59
กำหนดการปิดเรียนก่อนเข้าพรรษา (อ่าน 1422) 10 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1373) 09 ก.ค. 59
ใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1009) 19 ก.พ. 58
การประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 1371) 12 พ.ค. 57
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1386) 21 พ.ค. 55
ขอเชิญฟังพระสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ อ.ชลอ มากจุ้ย (อ่าน 1472) 19 พ.ค. 55
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1645) 19 พ.ค. 55
ประกาศเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญ (อ่าน 1343) 19 พ.ค. 55
คู่มือการประเมินรอบ3 (อ่าน 1181) 19 พ.ค. 55