ข่าวประชาสัมพันธ์
บูชาครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
จะจัดโครงการบูชาครูกลอนสุนทรภู่
ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560

ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมไหว้ครู, และกิจกรรมวันสุนทรภู่
เพื่อส่งเสริมให้นักรียนมีความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 60